Arşiv 'Iş Hukuku ve Ilişkisi'

Avusturya’da YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İzin hakkı
25 yıla kadar olan hizmete 30 işgünü
25 yılın tamamlanması halinde 36 işgünü

İzin yılı
İzin yılı işe giriş tarihi ile başlar. Bununla ilgili bir anlaşma mevcutsa, izin yılının takvim yılına uyarlanması ve bu şekilde yeni izin yılının her 1. Ocakta başlaması söz konusu olabilir.

Devamı için tıklayın »

Email This Post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Avusturya’da HASTALIK HALİNDE ÜCRETİN DEVAMLILIĞI (ÖDENMESİ)

Hastalık nedeniyle işin görülememesi halinde, işveren işçinin ücretini belirli bir süre için ödemeye devam eder. İşçiler hastalık halinde işverenden 6 hafta ücret alma hakkına sahiptirler. Bu ücret hakkı 5. hizmet yılından itibaren 8 hafta, 15. hizmet yılından itibaren 10 hafta, 25. hizmet yılından itibaren ise 12 haftaya çıkar. Bu hak, hizmetliler (Angestellte) gibi altı ay için değil, her bir iş yılı için geçerlidir. Örneğin, bir hizmetli Şubat ayında hastalanırsa, bu hakkı Ağustos ayına kadar geçen süre içerisinde değerlendirilir. Eylül ayından itibaren yeni bir temel hak doğar. Bu durum işçi için ancak yeni bir iş yılının başlaması ile mümkündür. Devamı için tıklayın »

Email This Post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Avusturya’da ÇALIŞMA SÜRESİ, DİNLENME SÜRESİ

Çalışma süresi kanunu uyarınca normal çalışma süresi Haftada 40 saat, günde ise 8 saat (Aya göre hesaplama: x 4.33 = 173.2 saat)
Artık çeşitli toplu iş sözleşmeleri uyarınca, daha az çalışma süreleri ile çalışan işçiler vardır. İş almaya hazır olma durumuna göre, (Örneğin; bekçiler – Portieren) toplu iş sözleşmesi uyarınca daha uzun bir çalışma süresine müsaade edilebilir.

Fazla mesailer

Günde en çok iki, haftada beş ve buna ek olarak bir yıla yayılmak üzere, haftada 10 saati geçmemek kaydıyla 60 saat fazla mesai yapılabilir. Günlük çalışma süresi azami 10 saati geçemez.
Toplu iş sözleşmesi veya işletme sözleşmesi ile belirli koşullar altında ek fazla mesailere müsaade edilebilir.
Devamı için tıklayın »

Email This Post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Avusturya’da İŞ SÖZLEŞMESİ

Iş Sözleşmesinin Yapılması
Bir kişi (işçi) iş gücünü hizmete sunar. Bunun karşısında ise ibaşka bir diğeri (işveren veya onun temsilcisi) iş gücünü sunan şahsı işletmesinde kişisel ve ekonomik bağımlılıkla çalıştırırsa o zaman bir iş sözleşmesinin varlığından söz edilir. İşçiler iş sözleşmesi dahilinde zaman, yer ve talimatlar bakımından bağlıdırlar.

Serbest İş İlişkisi (Hizmet Akdi) veya Bağımlılık Unsuru İçermeyen İş ilişkisi (İş Akdi)

Çalışanlarının, bir işçinin haklarına sahip olmadığı iş ilişkisi biçimidir. İşçi bağımsız, işletmeye katılmadan (gelmeden), belirli çalışma sürelerine tabi olmadan ve işverinin emrinde olmaksızın çalışıyorsa, böyle bir iş ilişkisinden bahsedilir. Serbest iş ilişkisi veya bağımlılık unsuru içermeyen iş ilişkisimnin açık tarifi, işçi haklarını ortadan kaldırmadan, özünde bağımlı olarak çalışmadır. Devamı için tıklayın »

Email This Post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...