Avusturya’da YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İzin hakkı
25 yıla kadar olan hizmete 30 işgünü
25 yılın tamamlanması halinde 36 işgünü

İzin yılı
İzin yılı işe giriş tarihi ile başlar. Bununla ilgili bir anlaşma mevcutsa, izin yılının takvim yılına uyarlanması ve bu şekilde yeni izin yılının her 1. Ocakta başlaması söz konusu olabilir.

Hizmet süresinin hesaplanması:
Ücretli yıllık iznin süresi , aynı işverende olması kaydıyla ve 3 aydan fazla kesinti olmadan ve bu kesintiye neden olan iş sözleşmesinin sona erme şeklinin, sözleşmenin işçi
tarafından sona erdirilmemiş olması, geçerli bir neden olmaksızın işçinin zamanından önce (fesih bildirim süresine uymadan) işten ayrılmaması veya işçinin kusurundan dolayı işveren tarafından bildirimsiz derhal feshedilmesi şeklinde olmaması kaydıyla, geçen bütün süreler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Buna ek olarak aşağıda adı geçen sürelerde izin süresi belirlenirken dikkate alınır;

* 6 aydan az olmamak kaydıyla ülke içerisinde başka bir iş sözleşmesi kapsamında geçen hizmet süreleri
* Zorunlu eğitimi aşan (AHS,HTL,HAK) ve ülke içerisindeki bir okulda geçirilen öğrenim süreleri. Belirli koşullar altında, yabancı ülke okullarında geçen öğrenim süreleride buna dahil edilebilirler
* Başarı ile bitirilmiş bir yüksekokul için gerekli genel olağan süre,
* Ülke içerisinde ve 6 aydan az olmamak kaydıyla serbest meslek sahibi olarak geçen süreler
* Kalkınma yardımı kapsamında çalışılmış zamanlar
* Mesleki gelişmeye yönelik geçen yardım süreleri (kurs v.s)
* Mağdurların gözetilmesi kanunu uyarınca geçen tutukluluk süreleri
* En çok 10 ay olmak üzere, bir iş sözleşmesi dahilindeki ilk doğum izninde geçen
süreler
Bununla birlikte hesaplama esaslarında dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta bu konuda bazı sınırlamaların olmasıdır. Toplam en çok 7 yıl, yükseköğrenim görme durumunda ise en çok toplam 12 ön hizmet yılı dikkate alınır.

Tam izin hakkı / izin tazminatı

Tam izin hakkı, altı ay sonra daha doğrusu ikinci iş yılından itibaren yeni iş yılının başlaması ile birlikte doğar.

İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kullanılmamış izin dönemsel hesaplanarak para olarak ödenir (İznin tanzimi). Geçmiş yıllardan kalan iznin tamamı ödenir.
Zaman içerisinde kullanılması gerekenden fazla izin kullanılması durumunda ortaya çıkan geri ödeme yükümlülüğü, sadece işçinin zamanından önce, fesih bildirim süresine uymadan işten ayrılması veya kendi kusurundan dolayı işveren tarafından iş sözleşmesinin bildirimsiz derhal feshedilmesi istisna olmak üzere, söz konusu değildir. İş sözleşmesinin yukarıda bahsedilen her iki durumda sona ermesi halinde, dönem başına düşen izin hakkından fazla kullanılan izinler geri ödenmek zorundadır.

İnşaat işçileri izin kanunu uyarınca yıllık ücretli izin

Bu kapsama giren işçilerin, 47 haftalık gerekli çalışma süresinin doldurulması ile birlikte (bekleme periyodu) 30 işgünü izin hakları vardır, 26 haftalık bir çalışma süresinin sonunda ise bunun yarısı göz önünde bulundurulur. Bu izin hakkı, 1.150 haftalık bir çalışma sürecinin aşılması ile birlikte her bekleme periyodu başına 36 işgününe çıkar.
kaynak: ÖGB


Bunlarda ilgini çekebilir:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Yorum Yazınız

4.709 Okuma